Αρχείο για Μαΐου, 2010

Μια απρόσμενα γόνιμη «συνάντηση» του Κ. Παπαρρηγόπουλου και της National Geographic Society

• Μαΐου 31, 2010 • Σχολιάστε

Οικονομική Διάσταση στη δια βίου Εκπαίδευση: Ελευθερία και Καταναλωτισμός

• Μαΐου 13, 2010 • Σχολιάστε

«Οι Τέχνες ως παράγοντας διατήρησης και ανάκτησης της ψυχικής υγείας του ανθρώπου – Art Therapy, χοροθεραπεία, μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία».

• Μαΐου 13, 2010 • Σχολιάστε

Πολιτικές και Πρακτικές της Διαρκούς ή δια βίου Εκπαίδευσης

• Μαΐου 13, 2010 • Σχολιάστε

Ο πολιτισμός της εικόνας στη Σχολική Βιβλιοθήκη του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων

• Μαΐου 5, 2010 • Σχολιάστε